Groen Beleggen

Groen beleggen

Groen beleggen wil zeggen dat u investeert in beleggingsfondsen, projecten of instellingen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Deze beleggingen worden groene beleggingen genoemd.

Waar belegt u in?

U belegt in ondernemingen, overheden en projecten die mensen- en arbeidsrechten, klimaat en natuur respecteren. Ze zijn niet actief in bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, kinderarbeid en wapens. Het doel en de feitelijke werkzaamheden van de fondsen, projecten of instellingen moet hoofdzakelijk bestaan uit kredietverlening aan of (indirect) beleggen van vermogen in projecten die aangewezen zijn door de Minister van Milieu, gelegen zijn in Nederland of een ontwikkelingsland en in het belang zijn van de milieubescherming.

Groenverklaring

Een groenverklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) als aan alle eisen is voldaan. Er zijn verschillende projecten met een groenverklaring. Hierbij kunt u denken aan duurzame energie zoals windmolenparken, biologische landbouw en milieuvriendelijke woningbouw. Ook projecten ten behoeve van natuur, bos en landschap vallen onder projecten met een groenverklaring.

Rendement

Het directe rendement bij groene beleggingen kan tegenwoordig gelijk of hoger zijn dan bij een reguliere spaarrekening. Dat komt door de lage rentes op spaarrekeningen. Door de fiscale aspecten is het rendement van groene beleggingen extra aantrekkelijk. Financieel kan het vooral interessant zijn indien het vermogen in box 3 boven het heffingsvrij vermogen uitkomt. Het rendement is misschien wat beperkt, maar u loopt een laag risico. Groen beleggen wint de laatste jaren flink aan populariteit.

Depositogarantiestelsel niet van toepassing op groene beleggingen

Groene beleggingen vallen niet onder het depositogarantiestelsel. De tegoeden zijn dus niet gegarandeerd. Er geldt een uitzondering voor groenbankbrieven. Deze vallen onder de noemer ‘beleggingen’, omdat ze beursgenoteerd zijn. Omdat het schuldbewijzen op naam zijn, is hierop toch het garantiestelsel van toepassing. Andere namen voor groenbankbrief zijn groenobligatie of groencertificaat.

Fiscale vrijstelling en heffingskorting

Wanneer u gebruik maakt van groene beleggingen komt u in aanmerking voor een fiscale vrijstelling. Deze vrijstelling houdt in dat u alleen belasting hoeft te betalen wanneer de waarde van deze beleggingen boven een bepaald bedrag uitkomt. Er dient belasting betaald te worden over het verschil tussen het bedrag van de vrijstelling en waarde van uw groene beleggingen. De vrijstelling kan nooit meer zijn dan de totale waarde van uw groene beleggingen op 1 januari.

Mocht het zo zijn dat de waarde van uw beleggingen hoger is dan de maximale vrijstellingen, dan dient u het verschil aan te geven in box 3 (Aandelen, obligaties en dergelijke). Naast een vrijstelling hebt u recht op heffingskorting. De heffingskorting is vanaf 2013 0,7% van het bedrag van de vrijstelling waar u recht op hebt.

Fondsen en beleggingen met belastingvoordeel

  • ABN AMRO Groenbank BV
  • ASN Groenprojectenfonds
  • Regionaal Duurzaam 1
  • ING Groenbank NV
  • Rabo Groen Bank BV
  • Nationaal Groenfonds
  • Stichting NOTS RE Investments
  • Triodos Groenfonds NV

Duurzaam beleggen bij ABN AMRO
Bij ABN AMRO kunt u kiezen uit verschillende interessante duurzame beleggingsfondsen. Ondernemingen in een bedrijfstak kunnen worden vergeleken op duurzaamheid met de Duurzaamheidsindicator. Wilt u graag duurzaam beleggen via ABN AMRO? Neem dan contact op met uw adviseur of bel de Beleggingsadvieslijn op telefoonnummer 0900-9215.

Groen beleggen bij ASN is beleggen met respect voor mens, natuur en klimaat
Bij de ASN Bank streeft men naar een goed financieel rendement en een duurzame samenleving. Bij ASN kunt u groen beleggen in ondernemingen, overheden en projecten die mensen- en arbeidsrechten, klimaat en natuur respecteren. Het is mogelijk om te beleggen in ASN-fondsen met een ASN beleggingsrekening.

Investeer in energieprojecten in de wijk met Regionaal Duurzaam 1
Wanneer u belegt met Regionaal Duurzaam 1, dan investeert u in energieprojecten in de wijk. Groene energie wordt lokaal opgewekt op een duurzame manier en direct bij de gebruiker. Deze manier van energie opwekken is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart u ook geld. Daarnaast zorgt energie in de regio voor meer lokale werkgelegenheid en geeft duurzame bedrijven de kans sneller te groeien. Investeren in het Regionaal Duurzaam 1 fonds levert een stabiel rendement op.

Duurzaam beleggen via ING is een wereld van verschil
Wanneer u als belegger een goed rendement wilt halen en u vindt het belangrijk hoe ondernemingen hun winst realiseren, dan kunt u bij ING duurzaam beleggen. Hierbij investeert u in ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daarnaast goede financiƫle vooruitzichten hebben.

Fiscale voordelen met groen beleggingen bij de Rabobank
Wanneer u groen gaat beleggen bij de Rabobank steunt u groene investeringen. Groen beleggen kan met een Rabo GroenDeposito rekening. Omdat de groene beleggingen van de Rabobank enorm populair zijn is het op dit moment niet mogelijk om een nieuwe Rabo GroenDeposito rekening te openen. Het gaat om een een tijdelijke stop. Het is nog niet bekend wanneer deze door de Rabobank zal worden opgeheven.

Investeer in de natuur met het Nationaal Groenfonds
Het Nationaal Groenfonds ontwikkelt en verleent financiƫle faciliteiten voor natuur, bos, landschap en openluchtrecreatie. Dit wordt gedaan voor publieke partijen zoals overheden, maar ook voor private initiatieven en particulieren. Het Nationaal Groenfonds bevordert de ontwikkeling van natuur en landschap in Nederland.

NOTS verbetert levens en behoudt de natuur in Sub-Sahara Afrika
Stichting NOTS RE Investments zet zich in voor het verbeteren van levens en behoudt van natuur in Sub-Sahara Afrika. Dit doet ze door het bouwen van hernieuwbare energiebedrijven. De stichting streeft naar een positieve impact op het leven en milieu en een gezond rendement.

Duurzaam beleggen bij Triodos Bank
Wanneer u duurzaam belegt bij Triodos Bank belegt u voor uzelf en voor een betere wereld. U investeert in bedrijven en projecten die duurzame groei vormgeven.

Een andere vorm van beleggen kunnen cfd’s zijn.

Meer informatie kan je onder andere vinden op cfdhandel.eu